Softwarová škola Karlovy Vary - soukromá počítačová škola, akreditované rekvalifikační středisko MŠTV

Microsoft Office

MS Word - textový editor

(5 školících dnů po 2 hod)

Naučíte se:

logiku psaní, opravy slov, formátování textu, odrážky, tabulátory a zarážky na pravítku, záhlaví a zápatí, číslování stránek, objekty a obrázky vkládané do dokumentu, tabulky, hromadná korespondence, psaní obchodní korespondence

Tento kurz se školí třemi způsoby: ZÁKLADY, POKROČILÍ a STUDENTI (pomoc při stylizaci diplomových prací). 

MS Excel - základy

(5 školících dnů po 2 hod)

Naučíte se:

nástroje Excelu, sloupce, řádky, buňky a jejich formáty, tvorba formulářů, funkce SUMA, MIN, MAX, PRŮMĚR, POČET, matematické vzorečky, absolutní a relativní odkazy, práce mezi listy, řazení a filtrování dat, grafy

MS Excel - pokročilí

(5 školících dnů po 2 hod)

Naučíte se:

podmíněné formátování, třídění a filtrování dat, funkce KDYŽ, SUMIF, COUNTIF, SVYHLEDAT, RANK, zaokrouhlování, omezení dat, text do sloupců, importy a exporty dat, kontingenční tabulky, makra, vlastní panely nástrojů a další funkce

MS PowerPoint

(3 školící dny po 2 hod)

Naučíte se:

analýza a návrh prezentace, styly a nadpisy, objekty a obrázky, textová pole, šablony, vzory, schemata, časování prezentace, pozice, seskupování prvků, tabulky, grafy, vložená hudba, video, promítání prezentace. 

MS Outlook

(1 školící den  2 hod)

Naučíte se:

nastavení a obsluha elektronické pošty, nevyžádaná pošta, automatický podpis, použití kalendáře, synchronizace dat s mobilním telefonem, úkoly, připomínky, poznámky

MS Access

(8 školících dnů po 2 hod)

Naučíte se:

chápat principy relačních databází, rozumět vztahům mezi tabulkami, primárním klíčům a pojmům "relace", vyzkoušíte si vytvořit si jednoduchou databázi, pracovat s tabulkami, dotazy, založit formuláře a tiskové sestavy, a automatizovat činnosti podle vlastních jednoduchých maker.