Softwarová škola Karlovy Vary - soukromá počítačová škola, akreditované rekvalifikační středisko MŠTV

Mezinárodní řidičský průkaz aneb Co je ECDL?

Projekt ECDL (European computer driving licence) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti za pomoci praktických testů prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem – ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a uznáván jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem.

Držitelem národní licence konceptu ECDL v České republice je neziskové občanské sdružení - Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je oprávněna vydávat prostřednictvím akreditovaných středisek úspěšným absolventům testů ECDL certifikát.