Softwarová škola Karlovy Vary - soukromá počítačová škola, akreditované rekvalifikační středisko MŠTV

Rozpis modulů ECDL

Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití informačních technologií, které se v rámci programu ECDL Core liší svojí obtížností. Po zvládnutí těchto modulů dle rozpisu jsou vydány certifikáty:  ECDL START, CERTIFIKÁT ECDL případně CERTIFIKÁT ECDL MODULAR

ZÁKLADNÍ MODULY PROGRAMU ECDL CORE 

Základní moduly, pokrývají sedm oblastí počítačových znalostí a dovedností. Test z prvního modulu je teoretický, testy z ostatních modulů jsou převážně nebo zcela praktické. Modře zvýrazněné moduly jsou povinné v případě, že testovaná osoba má zájem získat certifikát ECDL Start nebo ECDL Core. 

VOLITELNÉ MODULY PROGRAMU ECDL CORE

Tyto moduly, vyvíjené od roku 2010, někdy označované jako "nové" moduly, pokrývají další oblasti počítačových znalostí a dovedností. Některé moduly se již nezaměřují na jeden programový produkt, ale využívají řadu běžných programových nástrojů používaných v dané oblasti. Testy z většiny modulů jsou převážně nebo zcela praktické.

CERTIFIKÁT ECDL START

Uchazeč o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDLCore Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech jako jsou:

  • Používání počítače a správa souborů (Modul M2)
  • Zpracování textu (Modul M3)
  • Práce s Internetem a komunikace (Modul M7)

a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core Sylabu,který může být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

CERTIFIKÁT  ECDL

Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core Sylabu, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

CERTIFIKÁT  ECDL MODULAR

Tento certifikát obsahuje souhrnný výčet všech úspěšně absolvovaných modulů ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tj. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů.

další podrobnosti si přečtěte přímo na stránkách www.ecdl.cz