MS Office

MS Word - textový editor (5 školících dnů po 2 hod)

naučíte se:

logiku psaní, opravy slov, formátování textu, odrážky, zarážky na pravítku, záhlaví a zápatí, číslování stránek, objekty a obrázky vkládané do dokumentu, tabulky, hromadná korespondence

Tento kurz se školí třemi způsoby: ZÁKLADY, POKROČILÍ a STUDENTI (pomoc při stylizaci diplomových prací). 

MS Excel (5 školících dnů po 2 hod)

naučíte se:

nástroje Excelu, sloupce, řádky, buňky a jejich formáty,tvorba formulářů, výpočty, vzorečky, absolutní a relativní odkazy, práce mezi listy, řazení a filtrování dat, grafy

Tento kurz je možné rozdělit na ZÁKLADY a POKROČILÍ. 

MS PowerPoint (3 školící dny po 2 hod)

naučíte se:

styly a nadpisy, objekty a obrázky, textová pole, šablony, vzory, schemata, časování prezentace, pozice, seskupování prvků, tabulky, grafy, vložená hudba, video, promítání prezentace. 

MS Outlook (1 školící den  2 hod)

naučíte se:

nastavení a obsluha elektronické pošty, nevyžádaná pošta, automatický podpis, použití kalendáře, synchronizace dat s mobilním telefonem, úkoly, připomínky, poznámky

MS Access (5 školících dnů po 2 hod)

naučíte se:

chápat principy relačních databází, rozumět vztahům mezi tabulkami, primárním klíčům a pojmům "relace", vyzkoušíte si vytvořit si jednoduchou databázi, pracovat s tabulkami, dotazy, založit formuláře a tiskové sestavy, a automatizovat činnosti podle vlastních jednoduchých maker.