Cloudová úložiště

Ukládání vašich dat na vzáleném serveru tak, abyste se mohli navzájem sdílet všemi připojenými zařízeními   (2 x 2 hod)

Naučíte se:

Pochopit celou problematiku ukládání vašich dat z počítače, mobilu, tabletu, fotoaparátu do jednoho místa - na cloud - a prakticky sdílet informace všemi připojenými zařízeními. Nastavíte si vaše zařízení tak, aby fungovala v praxi.